* הושכרה * להשכרה יחידת דיור ברחוב קפריסין

2000
להשכרה 35אזור 1אמבטיות 2חדרים ישחניה Login

דירות דומות: