דירת 3 חדרים ומרפסת עם זכויות בניה למכירה! הזדמנות! *נמכרה*

630000
למכירה 60אזור 1אמבטיות 3חדרים Login

דירות דומות: